Viktig information!

Scandbio kommer ta bort 8mm pellets och bara tillverka 6mm pellets. Det är standard i övriga Europa och alla fabrikanter i Sverige kommer fasa ut 8mm.
De flesta pelletsbrännare hanterar 6mm också, men du kan behöva justera hastigheten / gångtiden på pelletsskruven för att få optimal förbränning. Om du märker något konstigt, kontakta en servicetekniker.
Annars fungerar allt som vanligt.

Utfasningen av 8mm sker områdesvis.
Vi börjar från Södra Sverige.
Vi uppdaterar den här informationen löpande.

Bor du söder om Norrköping ska du beställa 6mm pellets

BioHeat levererar Scandbio pellets till allt mellan södra Skåne till Sundsvall.

Tillgången av pellets på våra fabriker är god nu.
Pellets gjord av ren sågspån utan tillsatser.

BioHeat har levererat pellets sedan 2005 av samma fabrikat men med olika namn. Nu heter det Scandbio. 

Vi hälsar alla trogna kunder och nya välkomna till vår nya webbutik.

Test