För närvarande erbjuder vi betalning via faktura eller Förskottsbetalning via bankgiro.
Det innebär att inga betalningstransaktioner sker via denna website.

Inom kort kommer vi dock även att erbjuda betalning med kreditkort / bankkort.
Då kommer betalningsinformationen krypteras när den lämnar vår website.